Tìm kiếm

Thông tin liên lạc

Phòng O2.303, Trường Đại học Quốc tế

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: (028) 37244270 - số máy lẻ: TP: 3996 , CV:3949

Fax: (028) 37244271

Email: crtt@hcmiu.edu.vn

Websites: www.hcmiu.edu.vn/crtt-vn

Liên hệ

CAPTCHA image
Điền mã xác nhận