Tìm kiếm

Hệ Thống Kỹ Thuật Công Nghiệp

Định Hướng Nghiên Cứu Ứng Dụng

 

Nghiên cứu xây dựng hệ thống  bố trí mặt bằng nhà máy, xí nghiệp, xưởng sản xuất quy mô lớn nhỏ.

Tư vấn, xây dựng hệ thống quản lý chuỗi cung ứng