Tìm kiếm

Thông Báo

Thứ Năm, 18/05/2017

Nhận Giấy chứng nhận SAP2000

Khóa học đào tạo ngắn hạn SAP2000 đã kết thúc. 

Bắt đầu từ thứ 6 ngày 19/5/2017 sẽ phát giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Học viên đến phòng A2.612 và mang theo thẻ sinh viên để nhận.

Nếu có gì chưa rõ vui lòng liên hệ 37244270 - 3996, gặp chị Khưu Nhật Ánh hoặc qua địa chỉ email knanh@hcmiu.edu.vn.

[Trờ về]